Vuorovaikutusarviointi

Suppea (videointi ja 2 hoidollista palautekeskustelua) : (Marschak Interaction Method (MIM) on puolistrukturoitu ja videoitu perheen vuorovaikutussuhteiden havainnointiväline. Havainnoin perusteella voidaan vanhempi-lapsisuhteesta arvioida yleisellä tasolla vanhemman kykyä jäsentää ja ohjata lapsen toimintaa kehitykseen sopivilla tavoilla, sekä vanhemman kykyä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä lapseen ja motivoida lasta positiivisin keinoin mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen osalta arvioidaan kykyä aitoon, vastavuoroiseen yhteistyöhön sekä halua myönteisten tunneyhteyden säilymiseen vanhemman kanssa. )

 Vuorovaikutusarviointien ja palautekeskustelujen luonne on aina hoidollinen. Menetelmän avulla voidaan lyhyessä ajassa havainnollistaa ja löytää perheen välisestä vuorovaikutuksesta elementtejä, joita muuttamalla perheen vuorovaikutus helpottuu.

Vuorovaikutusarvioinneissa voidaan käyttää myös monia muita menetelmiä hyödyksi, joista sovitaan aina vanhempien kanssa yhdessä. Hinta määräytyy käyntikertojen mukaan ja siitä sovitaan erikseen.