Laaja psykologinen tutkimus

Suppean tutkimukset lisäksi selvitetään lapsen sosioemotionaalisen kehityksen taso ja tilanne haastatteluiden avulla. Laajan tutkimuksen avulla voidaan kartoittaa myös neuropsykiatristen häiriöiden, esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt, mahdollisuutta.