Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Raskaus ja/tai vauvan tai pikkulapsen vanhemmuus ei aina ole auvoista ja tyydyttävää, vaan se voi olla huolien, pelon, surun ja ristiriitojen täyttämää. Hankalat tunteet voivat vaikuttaa vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapialla
voidaan hoitaa äidin/isän ja vauvan vuorovaikutussuhdetta ja koko vauvaperhettä varhaisessa vaiheessa, jo raskausaikana siten, että vauva voi kehittyä hyvässä vuorovaikutussuhteessa tuntevan, eläytyvän ja läsnä olevan
vanhemman kanssa.
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia perustuu vankasti käsitykseen, että vauvan tilannetta voidaan helpottaa kohdistamalla hoito vanhemman ja vauvan väliseen suhteeseen, jossa he vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Vauvan oireiden taustalta löytyy usein perhedynaamisia häiriötekijöitä. Hoidossa huomioidaan tarkasti lapsen syömisen, nukkumisen ja rauhoittumisen tavat
ja vaikeudet sekä niiden vaikutukset vanhempiin, kiintymyssuhteen laatu, vanhempien raskauden ja synnytyksen kokemukset ja heidän keskinäistä suhdettaan koskevat ajatukset. Hoitotilanteessa vauvan läsnäolo nostaa luontevasti esiin vanhempien lapseen kohdistuvat tunteet, joita
voidaan rauhassa tutkailla ja tulkita tässä ja nyt -hetkessä. Se puolestaan edistää yhteyksien löytymistä lapsen oireiden ja vanhempien syvempien ongelmien välillä. Hoito on aikarajoitteista psykoterapiaa, jonka fokuksena on hoitotilanteessa mukana oleva vauva ja hänen kehityksensä.
Varhaisen vuorovaikutuspsykoterapian piirteenä on suhteellisen nopea ja tehokas oireiden lieveneminen sekä muutoksen säilyminen itseään vahvistavana voimavarana. Pienessä lapsessa on itsessään kehitystä edistävä voima, joka yhdistyy vanhempien herkistyneeseen mieleen ja ruumiiseen varhaisen vuorovaikutuksen aikana.
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiasta voit hyötyä jos raskausaikana, koet vaikeuksia raskaaksi tulemisessa, odotat yksin tai vauvan odotukseen liittyy ristiriitaa tai koet vaikeuksia kuvitella itseäsi vanhempana. Psykoterapiassa voidaan myös kästellä synnytykseen tai varhaiseen lapsivuodeaikaan liittyviä vaikeuksia, esimerkiksi synnytystrauma tai epämääräinen ahdistus synnytyksen jälkeen, lapsen syntyminen keskosena tai vammaisena. Myös vaikeutta luoda suhdetta syntyeeseen vauvaan voidaan hoitaa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapialla.
Raskaus tai vauvavaiheen eroissa psykoterapiasta on usein apua. Vauva- ja taaperovaiheessa parisuhteen vaikeudet, eron uhka tai toteutuminen sekä vaikeudet saada kontaktia, syömis – tai nukkumisongelmat, akuutit tai kuormittavat elämäntilanteet tai epävarmuuden kokemukset usein helpottavat lyhyelläkin terapiajaksolla.