Autismikirjon häiriön diagnostiset tutkimukset

Teen autismikirjon häiriön diagnostisia tutkimuksia ADI-R eli vanhemman/ vanhempien haastatteluja sekä myös ADOS-2 eli lapsen/ nuoren/ aikuisen autimiskirjon häiriöön liittyvien piirteiden tutkimuksia.

Molempiin menetelmiin olen käynyt koulutukset hyväksytysti.